KAKO OSTVARITI RADNU DOZVOLU U AUSTRIJI AKO IMAM ZANIMANJE SA DEFICITNE LISTE….

Mnogi od nas se pitamo koliko ima istine u svemu sto nam se danas prezentira u javnosti o mogucnosti rada i boravka u Austriji.
Sta uopce predstavlja taj pojam Deficitna Radna Snaga.

Crta za vas je resesirala i dobili smo par informacija gdje postoji taj program vec od 2011 godine i u stvari moguce je ostvariti pravo na radnu i boravnu dozvolu ukoliko imate zavrsenu struku sa liste deficitnih zanimanja. Naravno tu su i drugi uslovi koje vlada zahtjeva pa smo odlucili malo da vise resesiramo…

Postupak je ovakav npr: osoba 34 godine,zavrseni Varioc sto znaci ima zavrsenu skolu kao Varioc ne Kurs nego redovnu skolu ili prekvalifikaciju Varioc koja je trajala 17 ili vise mjeseci, 1 Korak je da ta osoba mora da nadje poslodavca koji se bavi sa metalskim radovima tj varenjem. Poslodavaoc mora da ispuni zahtjev koji se zove Arbeitgeberabklärung,u kojem mora biti navedeno zbroj stranih i domacih radnika ,pozicija koju ce obavljat ,plata mora da stima po kolektivnom ugovoru,radno vrijeme i mora biti pecatom firme potvrdjeno.

Zatim osoba mora da pripremi svu dokumentaciju : diplome redovne skole,prekvalifikacije,preporuke poslodavca iz svoje drzave minimum 3 god.radnog iskustva ,A1 ili vise certifikat njemackog jezika,medjunarodni rodni list,uvjerenje o nekaznjavanju,potvrda boravka iz Austrije,Ugovor o stanbenoj situaciji,slika…

Sva dokumentacija nosi se u Bezirkshauptmanschaft/ Magistrat u mjestu kojem si prijavit u Austriji ,odjel Fremd Polizei…Vlada papire zaprimi vi uplatite 100.00 € i cekate ..

Postupak Obrade od strane vlade : Vlada papire obradjuje od 3-5 dana i nakon obrade dostavlaju Glavnom AMS-u gdje AMS pravi proracun i boduje i utvrdjiva dali se ispunjavaju uslovi . Da bi se dobila RWR Viza potrebno je na bodovanju imati 50 ili vise bodova …

Sistem Bodovanja PRIMJER :

KVALIFIKACIJA : 20 Bodova

A1 : 10 Bodova

Godine 30 + : 15 Bodova

Radno iskustvo 3 god : 6 Boda
…………………………………………..

51 BOD

(crta.info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *