Šta linije na vašim dlanovima otkrivaju o ljubavi i braku?

Potrebno je samo da spojite dlanove i da pogledate liniju ispod prstiju.

Sada odgovorite da li je linija na jednom dlanu viša od linije na drugom, ili su u istom položaju na oba dlana?

Položaj i visina linija mogu da vam otkriju mnogo toga o ljubavi i braku, ali i nekoliko ličnih karakteristika.

Izaberite odgovor koji vidite na svojim rukama:

Šta linije na vašim dlanovima otkrivaju o ljubavi i braku?

  1. Ista visina Linija na desnom dlanu je viša Linija na levom dlanu je viša

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *