FATA SE VRAĆA KUĆI KASNO UVEČE

Fata se vraća kući kasno uveče, a Mujo je odmah dočeka urlanjem još sa vrata:

• Fato, bona, gdje si ti do sada!?

Fata se izvlači:

• Ma, bjež’, bolan, zaustavio me policajac …

Mujo upita:

• A što te zaustavio?

Fata mirno odgovori:

• Pa, voz’la sam prebrzo …

Mujo se opet naljuti:

• I dobro, kol’ku ti je kaznu opalio?

Fata slegnu ramenima:

• Tri puta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *